Zagadnienia geodezyjno prawne

img

Polecamy Państwu publikację omawiającą sprawa sądowa powstawania nowej wspólnoty mieszkaniowej. Przedstawiamy decyzje i działania, które wypada podjąć, by zagwarantować wspólnocie mieszkaniowej sprawne funkcjonowanie w przyszłości. Pokazujemy na jakie niebezpieczeństwa i pułapki mogą być narażeni właściciele, pod warunkiem w czasie przygotowującym powstanie wspólnoty zostaną podjęte nieprzemyślane i złe decyzje. Współcześnie budowane osiedla mieszkaniowe mają wielokrotnie skomplikowaną strukturę, w ich skład wchodzą nie tylko wspólnoty mieszkaniowe, aliści i domy jednorodzinne wspólnie ze wspólną drogą i infrastrukturą. Zgodne i sprawne ich współistnienie wymaga uprzednio na etapie inwestycyjnym wyobraźni i znajomości o zarządzaniu także o mechanizmach podejmowania codziennych decyzji. Przedstawiamy przebieg tzw. okresu deweloperskiego od zakończenia inwestycji do usamodzielnienia się wspólnoty mieszkaniowej także drobiazgowo omawiamy rozliczenie kosztów tego okresu, wskazując na podobieństwa, jednak i ważne różnice w stosunku do rozliczeń późniejszej wspólnoty mieszkaniowej. W części poświęconej gospodarce finansowej nowej wspólnoty mieszkaniowej zwracamy uwagę pomiędzy innymi na sposób finansowania utrzymania nieruchomości w czasie przejściowym również na zagrożenia w utrzymaniu płynności finansowej przez nową wspólnotę. Osobny rozdział poświęcamy problematyce dochodzenia roszczeń z tytułu wad i usterek budowlanych od dewelopera z tytułu rękojmi, gwarancji i nienależytego wykonania umowy. Obecny stan prawny nie daje wspólnocie mieszkaniowej statusu strony w ewentualnym sporze z deweloperem. Pokazujemy jak radzić sobie z tymi trudnościami i jakie działania podjąć, by za ewidentne błędy i wady móc uzyskać odszkodowanie. Książką polecamy także zarządcom nieruchomości, księgowym firm zarządzających, w jaki sposób również członkom zarządów wspólnot mieszkaniowych. Mamy nadzieję, że nasza lektura pozwoli im odpowiedniej zarządzać sprawami wspólnoty i uniknąć błędów, których konsekwencje mogą być dotkliwe dla całej społeczności mieszkańców

  • Zobacz prawo zatrzymania mieszkania Zobacz prawo zatrzymania mieszkania
  • Zmiana wykonawcy robót budowlanych w trakcie realizacji zp w praktyce Zmiana wykonawcy robót budowlanych w trakcie realizacji zp w praktyce
  • Ceny transferowe pojęcie importu usług celem artykułu o cenach Ceny transferowe pojęcie importu usług celem artykułu o cenach
  • Tarcza antykryzysowa 40 dofinansowanie Tarcza antykryzysowa 40 dofinansowanie
  • Nowe prawo budowlane  oraz definicji geodezyjnej Nowe prawo budowlane oraz definicji geodezyjnej