Ustawa o koncesji

img

Artykuł o najmie lokali użytkowych obejmuje zespół wzorów dokumentów, którą mogą zostać wykorzystane przez czytelników przy kształtowaniu stosunku najmu lokali i powierzchni użytkowych. Można wśród nich odnaleźć zależność umowy najmu budynku, lokalu, powierzchni użytkowej, podnajmu, w tym umowy warunkowej to znaczy przedwstępnej. Ponadto, czytelnicy będą mogli skorzystać z takich wzorów pism jakim sposobem aneks do umowy, wypowiedzenie dotychczasowej stawki czynszu, oświadczenia o wypowiedzeniu umowy i innych. Ostatni rozdział artykułu to zespół wzorów pism wykorzystywanych uprzednio w postępowaniu sądowym, wśród których można wynaleźć pozwy, odpowiedzi na pozew czyli wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu. Pomysł na taką książkę zrodził się na podstawie doświadczeń z dokumentami, które sporządzane poprzedni w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Niejednokrotnie bowiem przedsiębiorcy, wyjątkowo ci, którzy nie zatrudniają profesjonalnych kadr, posługują się wzorami powszechnie dostępnych umów, jakich sens jednakże ignoruje nakazy lub zakazy płynące z norm prawa o charakterze ius cogens. W dobie, w której za pośrednictwem przeglądarek internetowych, można uzyskać w zasadzie zależność każdego dokumentu, wiele z nich niestety nie jest poprawnych merytorycznie. Często osoba nieposiadająca stosownej informacji prawniczej nie jest w stanie właściwie ocenić poprawności określonego dokumentu. Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom, szczególnie tego rodzaju podmiotów, powstał zespół możliwych do wykorzystania umów, aneksów, pism procesowych i pozaprocesowych.a

  • Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych
  • Usługi budowlane Podstawowe definicje na usługi budowlane Usługi budowlane Podstawowe definicje na usługi budowlane
  • Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych i zapewnienie Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych i zapewnienie
  • Co to czego dotyczy inwentaryzacja Inwentaryzacja Co to czego dotyczy inwentaryzacja Inwentaryzacja
  • monitoring a wspólnota mieszkaniowa monitoring a wspólnota mieszkaniowa