zatrudnianie cudzoziemców do prac sezonowych

  • foto
    Legalna pobyt cudzoziemca Brak możliwości złożenia
    Dodany: 2020-06-04 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

    Legalna pobyt cudzoziemca Brak możliwości złożenia wniosku o wydanie zezwolenia wprowadzane uregulowania ustawowe wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do podobnie do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców.