raport o stanie powiatu wzór

  • foto
    Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej
    Dodany: 2020-03-06 | Kategoria: Finanse | Komentarze: 1

    Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy praktyczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji zgrupowanych z centralizacją rozliczeń podatku Vat w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, ogorzały specjalista z aspektu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej pozostały zaprezentowane.