PPK 2020 a rodo

  • foto
    PPK 2020 jednostki sektora obowiązkiem
    Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: PPK | Komentarze: 2

    PPK 2020 jednostki sektora obowiązkiem wynikającym z ustawy o PPK, każdego pracodawcy, w tym jednostek sektora finansów publicznych, jest terminowe utworzenie PPK, rozumiane jako osiągnięcie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK oraz zawarcie umów składających się na PPK. Program szkolenia koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie powinno się podjąć, by wykonać się również z sukcesem wdrożyć Pracowniczy Plan Kapitałowy w jednostce sektora.