KRS 2020 po angielsku

  • foto
    Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości 11 artykuł o cash
    Dodany: 2020-06-05 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0

    Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości 11 - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej znajomości dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat dodatkowo zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow:.