RODO

 • foto
  Inspektor Ochrony Danych Lista zagadnień do sprawdzenia zgodności

  Dodany: 2020-05-27
  Kategoria: RODO
  Komentarze: 0

  Inspektor Ochrony Danych Lista zagadnień do sprawdzenia zgodności systemów IT z RODO i Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych - wymagania RODO, wytyczne UODO, wnioski z kontroli. RODO to pierwszy akt prawny, który w sposób towarzyski wiąże zagadnienie monitoringu wizyjnego z regulacjami o ochronie danych osobowych. Do tej pory mamy do czynienia z sytuacją, w której nie obowiązują żadne kompleksowe regulacje dotyczące monitoringu wizyjnego. Moment rozpoczęcia stosowania artykułów RODO.

 • foto
  Ustawa o ochronie danych osobowych

  Dodany: 2020-04-17
  Kategoria: RODO
  Komentarze: 2

  Ustawa o ochronie danych osobowych. Dokumentowanie realizacji praw osób procedury. Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać administrator danych innymi słowy podmiot przetwarzający, pomimo tego zarazem obliguje do wykazania, teraz udokumentowania stosowania się do jego postanowień.

 • foto
  Komentarz o ochronie danych osobowych

  Dodany: 2020-04-08
  Kategoria: RODO
  Komentarze: 1

  Komentarz o ochronie danych osobowych dla Policji. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z obszaru bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu ręcznego dla dorosłych. Normy transportu ręcznego dla młodocianych. Odległości bezpieczeństwa. Rejestr wypadków przy pracy. Wskaźniki wypadkowości. Wykaz chorób zawodowych.

 • foto
  RODO 2020 Zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych

  Dodany: 2020-02-28
  Kategoria: RODO
  Komentarze: 4

  RODO 2020 Zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych w działach kadr najczęstsze błędy, nadinterpretacje, zbędne dokumenty i procedury dla zaawansowanych. Od ponad roku obowiązuje RODO. Od tamtego czasu urzędnicy także przedsiębiorcy stykali się z wieloma absurdalnymi sytuacjami związanymi z ochroną danych osobowych. Większość z nich wynika z braku.

 • foto
  Szkolenie centrum monitoringu wizyjnego

  Dodany: 2020-02-18
  Kategoria: RODO
  Komentarze: 3

  Szkolenie centrum monitoringu wizyjnego klauzula stanowi serce każdego dobrze zorganizowanego systemu bezpieczeństwa. Od jego właściwej organizacji zależy skuteczność i efektywność pracy operatorów monitoringu. Współczesne centra nadzoru wizyjnego zaczynają wykraczać poza swoje pierwotne przeznaczenie i coraz częściej zaczynają pełnić funkcję swoistych centrów bezpieczeństwa. Celem artykułu jest przedstawienie.

 • foto
  monitoring w sklepie a rodo Zdobycie umiejętności przeciwdziałania

  Dodany: 2020-01-14
  Kategoria: RODO
  Komentarze: 1

  monitoring w sklepie a rodo. Zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom kodeksów ustawy o ochronie danych osobowych przez poznanie nowej podstawy prawnej również środków technicznych które zapewnią obronność prowadzonej przez archiwistów dokumentacji pracowników także dokumentacji archiwum. Dodatkowo uczestnicy zdobędą umiejętność prawidłowego.

 • foto
  Ochrona danych osobowych w sądach Prawne reguły dopuszczalności

  Dodany: 2019-11-08
  Kategoria: RODO
  Komentarze: 2

  Ochrona danych osobowych w sądach. Prawne reguły dopuszczalności monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych również prawna ochrona prywatności: - Monitoring wizyjny a prawna ochrona prywatności. - Monitoring wizyjny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dodatkowo Trybunału Sprawiedliwości UE. - Cywilnoprawne środki ochrony prawnej w kwestiach dotyczących monitoringu. - Szczególne przypadki monitoringu wizyjnego (m.in. układy sąsiedzkie,.

 • foto
  kto może wnioskować o dostęp do informacji publicznej

  Dodany: 2019-11-06
  Kategoria: RODO
  Komentarze: 2

  kto może wnioskować o dostęp do informacji publicznej i Powierzenie przetwarzania podpowierzenie. Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać dysponent danych lub podmiot przetwarzający, atoli zarazem obliguje do wykazania, a więc udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Artykuł ma na celu wskazanie.