Rachunkowość

 • foto
  1 reguły prowadzenia ksiąg rachunkowych

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Rachunkowość
  Komentarze: 0

  Zobacz jak wysłać sprawozdanie fundacji do krs i wzór sprawozdania finansowego – po raz pierwszy za 2019 rok nowy układ zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości! Obecne wydanie artykułu o fundacjach i stowarzyszeniach uwzględnia szereg niesłychanie ważnych przemian dla fundacji i stowarzyszeń wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości, obowiązujących od 26.

 • foto
  monitoring a wspólnota mieszkaniowa

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Rachunkowość
  Komentarze: 0

  monitoring a wspólnota mieszkaniowa i Proces tworzenia budżetu kontraktu. Podstawowym celem artykułu jest wyobrażenie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł poświęcony problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione zadania dotyczące: kosztów kontraktów, w tym szczególnie wpływu rozliczeń.

 • foto
  Projekty unijne 2020 generujące dochód i i Rola controllerów

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Rachunkowość
  Komentarze: 0

  Projekty unijne 2020 generujące dochód i i Rola controllerów w procesach optymalizacyjnych. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy reguły przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy.

 • foto
  Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości 11 artykuł o cash

  Dodany: 2020-06-05
  Kategoria: Rachunkowość
  Komentarze: 0

  Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości 11 - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej znajomości dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat dodatkowo zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow:.

 • foto
  Rachunkowość finansowa Istota transakcji zagranicznych od asystenta

  Dodany: 2020-06-05
  Kategoria: Rachunkowość
  Komentarze: 0

  Rachunkowość finansowa - Istota transakcji zagranicznych od asystenta do biegłego rewidenta! - takie hasło jest myślą przewodnią art prawa ręka ds. księgowości. To pierwszy, jednakowoż niezmiernie poważny krok na drodze kształcenia zawodowego księgowych, dla osób jakie ostatnimi czasy pracują w działach rachunkowości albo chcą nie prędzej taką pracę podjąć. Słuchacze poznają podstawy.

 • foto
  Rachunkowość budżetowa 2020 System kontroli zarządczej w jednostce

  Dodany: 2020-02-22
  Kategoria: Rachunkowość
  Komentarze: 4

  Rachunkowość budżetowa 2020 System kontroli zarządczej w jednostce budżetowej przesłanka prawna normy funkcjonowania modelowanie i samoocena celem artykułu jest przekazanie uczestnikom całej wiedzy w zakresie rachunkowości jednostki budżetowej funkcjonującej także w podsektorze rządowym jakże i samorządowym sektora finansów publicznych Rachunkowość budżetowa przedstawiona zostanie uczestnikom jako system wspierany o regulacje prawne wynikające szczególnie z ustawy o finansach publicznych.

 • foto
  Dokumentacja polityki rachunkowości Klucze rozliczeniowe kosztów

  Dodany: 2019-11-07
  Kategoria: Rachunkowość
  Komentarze: 3

  Dokumentacja polityki rachunkowości. Klucze rozliczeniowe kosztów. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest przedstawienie tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem również wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł poświęcony jest projektowaniu zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania.