Strona www jest przeznaczony zwłaszcza

art

Strona www jest przeznaczony zwłaszcza na rzecz prawników praktyków – sędziów, kodeks cywilny komentarz pietrzykowski chomikuj adwokatów, radców prawnych, rejentów również aplikantów, jacy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z obszaru prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni prawniczych dodatkowo z Polskiej Akademii Nauk, a zwłaszcza doświadczeni prawnicy praktycy wykonujący zawody: sędziego, adwokata, radcy prawnego i notariusza. Artykuł jest wyczerpującym omówieniem stosowania artykułów KC, obrazuje obecny stan poglądów nauki i orzecznictwa, a skądinąd – w ową stronę gdzie, zdaniem Autorów, było to niezbędne – wskazuje możliwe nowe kierunki wykładni przepisów omawianej ustawy. Komentarz jest dziełem wieloautorskim, przygotowanym poprzez pracowników najważniejszych ośrodków dydaktycznych w Polsce, jacy swoja pracę uniwersytecką łączą z praktyką prawniczą. To sędziowie, adwokaci i radcowie prawni, będący specjalistami w swoich dziedzinach, od wielu lat zajmujący się prawem cywilnym i zagadnieniami, jakie dotyczą jego praktycznego stosowania. Cechą charakterystyczną tej serii jest: Praktyczne opracowanie tematu. Prosty i transparentny przekaz po wielokroć niezwykle skomplikowanych instytucji i zagadnień. Syntetyczna doskonałość dodatkowo kompaktowość z jednej strony, z drugiej zaś wyczerpujące odpowiedzi na zawiłe pytania i rozwiązanie konkretnych problemów. Komentarze art 498 kodeks cywilny komentarz wyróżniają się precyzyjną nawigacją wewnętrzną – spisy treści do artykułów, przejrzysta struktura, tytuły tez, numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań oraz odszukanie podstawowych haseł w indeksie. Gwarancją praktyczności są Autorzy, którzy łączą pracę naukową z praktyką zawodową: sędziego, asystenta sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego czy notariusza i inną.