Prawo

 • foto
  Upadłość i postępowanie konsumenckie jak upadłość

  Dodany: 2020-06-25
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0

  Upadłość i postępowanie konsumenckie jak upadłość przedsiębiorcy umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przedtem w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. oraz nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania.

 • foto
  Nowe prawo budowlane oraz definicji geodezyjnej

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0

  Nowe prawo budowlane - oraz definicji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych systematyzacja pojęć przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i całkowity wyjaśni podstawy oraz cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne również ich oddziaływanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na.

 • foto
  Uwarunkowania podnajmu oraz działanie czasowego

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0

  Uwarunkowania podnajmu oraz działanie czasowego wstrzymania możliwości świadczenia usług hotelarskich skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem także wszystkich, jacy chcieliby zapoczątkować.

 • foto
  Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0

  Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych na rzecz biegłych i księgowych ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a także za nieobecność prowadzenia rejestru udziałowców lub nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają zarówno grzywnie, karze ograniczenia wolności ewentualnie pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą.

 • foto
  Prawo restrukturyzacyjne jakim sposobem spełnić zgłoszenia

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0

  Prawo restrukturyzacyjne - jakim sposobem spełnić zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne zależności wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym także układy wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia.

 • foto
  Forma oferty w postępowaniach o wartości

  Dodany: 2020-05-26
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0

  Forma oferty w postępowaniach o wartości mniejszej od progów unijnych oraz od progów unijnych i nowe Prawo zamówień publicznych - kluczowe przemiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów także trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze.

 • foto
  Prawo rodzinne magisterka i pokrewieństwo i powinowactwo

  Dodany: 2020-05-22
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0

  Prawo rodzinne magisterka i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki pośród rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO także połączonych z nimi regulacji KPC to dokładny sposób omawiająca problematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi nader specyficzny dział prawa cywilnego. Jest to zbiór norm prawnych regulujących majątkowe.

 • foto
  art 32 pkt 3 ustawy o ochronie osób i mienia i Pojęcia

  Dodany: 2020-03-31
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 2

  art 32 pkt 3 ustawy o ochronie osób i mienia i Pojęcia procesu karnego. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny parcie położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co dotyczy jego treści. Dotyczy to przede wszystkim obszaru zaskarżenia również zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i szczegółowo omówiono tzw.

 • foto
  Gospodarka odpadami BDO 2020

  Dodany: 2020-02-28
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 5

  Gospodarka odpadami BDO 2020 Rodzaje odpowiedzialności w gospodarce odpadami Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego przez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele obiekcje i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko indeks odpadów ma być prowadzona drogą elektroniczną, aliści też sprawozdanie odpadowe za rok 2019 będzie.

 • foto
  Gmina i Podejmowanie czynności zapewniających przewodniczącemu

  Dodany: 2020-02-28
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0

  Gmina i Podejmowanie czynności zapewniających przewodniczącemu rady gminy sprawne kierowanie pracą rady wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a także poszczególnych funkcji i upełnomocnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Zadania rady prawidłowych zasad.