Prawo mieszkaniowe

 • foto
  Zobacz prawo zatrzymania mieszkania

  Dodany: 2020-06-25
  Kategoria: Prawo mieszkaniowe
  Komentarze: 0

  Zobacz prawo zatrzymania mieszkania znaczenie prawa spółdzielczego i mieszkaniowego jest niesłychanie duże wskutek na to, że dotyczy wielu mieszkańców Polski, będących członkami spółdzielni mieszkaniowych. Kwestie podstaw prawnych prawa do lokalu, form prawnych korzystania z lokali i ich nabywania to główne zagadnienia na rzecz większości Polaków. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka obowiązywałaby w dniu przekształcenia.

 • foto
  ustawa o ochronie praw lokatorów z dnia 21

  Dodany: 2019-11-11
  Kategoria: Prawo mieszkaniowe
  Komentarze: 1

  ustawa o ochronie praw lokatorów z dnia 21 czerwca 2001 i Najem instytucjonalny komentarz. Artykuł o prawach lokatorów objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu oraz innych odmian używania cudzych mieszkań za odpłatnością. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom, które odnoszą się do aktywności jednostek samorządu terytorialnego i wykonywania poprzez gminy zadań połączonych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych ich mieszkańców. W blogu o prawach.