Podatki

 • foto
  Indeks operacji księgowych Artykuł niezbędny

  Dodany: 2020-06-10
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0

  Indeks operacji księgowych. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy pożyteczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji powiązanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, zahartowany specjalista z aspektu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych.

 • foto
  Książka dla każdego księgowego jednostki budżetowej

  Dodany: 2020-06-10
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0

  Książka dla każdego księgowego jednostki budżetowej. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy użyteczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji powiązanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, zahartowany specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych na rzecz jednostek budżetowych.

 • foto
  Przeczytaj jakie koszty założenia działalności gospodarczej

  Dodany: 2020-05-25
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 1

  Przeczytaj jakie koszty założenia działalności gospodarczej wstąpienie w życie przepisów połączonych z tarczą antykryzysową czekali wszyscy przedsiębiorcy. Pakiet proponowany przez Ministerstwo Finansów i Rozwoju ma wesprzeć polski interes w związku z kryzysem, który wywołuje w Polsce koronawirus (COVID-19).

 • foto
  podatki lokalne i opłaty i MPK na potrzeby controllingu

  Dodany: 2020-04-17
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0

  podatki lokalne i opłaty i MPK na potrzeby controllingu. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zagadnienia wyłącznie z aspektu zawansowanych technik controllingu. Pierwsza kwant mieści powierzchnia rachunku kosztów, a druga budżetowania. Kierownicy i specjaliści z działów controllingu, najwyższa pracownicy zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Rachunek.

 • foto
  Rozliczanie podatku od towarów

  Dodany: 2020-04-16
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0

  Rozliczanie podatku od towarów i usług w transporcie. Specyfika branży transportowej powoduje, że osoby zaczynające pracę na wymienionych stanowiskach nader często nie wiedzą, co się do nich właściwie mówi. Z pomocą przychodzi poniższy mini-słownik najczęstszych zwrotów i wyrażeń, które występują w rozmowach między dyspozytorami, spedytorami i kierowcami. Warto je poznać i stosować, a praca stanie się łatwiejsza, a przede wszystkim.

 • foto
  Uchwała o połączeniu spółek Role i zadania

  Dodany: 2020-04-08
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0

  Uchwała o połączeniu spółek. Role i zadania pracowników w trakcie przygotowania budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy normy przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie.

 • foto
  Schematy podatkowe MDR 2020 reguły

  Dodany: 2020-02-22
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 1

  Schematy podatkowe MDR 2020 reguły raportowanie przez Promotora dla do skarbników, głównych księgowych dodatkowo innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie przewidują zwolnień ani wyłączeń dla.

 • foto
  Prowadzenie ksiąg rachunkowych sprawozdanie Rb

  Dodany: 2020-02-22
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 2

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych sprawozdanie Rb- 50 w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – rozkład księgowa, projekt finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych oraz sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej, zarówno początkujących jakim sposobem i zaawansowanych. W czasie artykułu omówione zostaną pojedyncze zadania realizowane przez OPS-y z uwzględnieniem źródeł.

 • foto
  VAT 2020 usługi noclegowe oraz gastronomiczne

  Dodany: 2020-02-21
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 1

  VAT 2020 usługi noclegowe oraz gastronomiczne wyrażenie omowne wprowadzonych również projektowanych zmian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w w szerokim zakresie pojętej administracji publicznej. Zakres artykułu obejmuje zadania budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach także orzecznictwie sądów administracyjnych. Omówione zostaną istotne dla sektora publicznego przemiany w podatku VAT wprowadzone w ostatnich latach dodatkowo planowane rocznie.

 • foto
  Projektowanie kolejności faz rozliczeń kosztów

  Dodany: 2020-02-04
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0

  Projektowanie kolejności faz rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zagadnienia wyłącznie z obszaru zawansowanych technik controllingu. Pierwsza ilość obejmuje przestrzeń rachunku kosztów, a druga budżetowania. Kierownicy i specjaliści z działów controllingu, najwyższa.