przygotowywania wzorów aktów

art

Autorzy leksykonu o prawie budowlanym skoncentrowali się na omówieniu poszczególnych pojęć z perspektywy także teoretycznej, w jaki sposób i praktycznej. Czytelnicy odnajdą tutaj zatem wyjaśnienia dotyczące m.in.:

- przygotowywania wzorów aktów planistycznych dodatkowo wydawania decyzji administracyjnych w zakresie prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, skutków uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zwłaszcza roszczeń), zakupu działki, pozyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych (warunki zabudowy, pozwolenie na budowę) także zasad realizacji inwestycji, jej zakończenia i użytkowania. Komentarz przeznaczony dla pracowników działów prawnych, a także menedżerów firm budowlanych oraz produkujących i sprzedających wyroby budowlane. Zainteresuje dodatkowo kancelarie ustawowe dodatkowo przedstawicieli nauki i studentów. Będzie pomocna na rzecz kierowników budów, projektantów, architektów, zarządców nieruchomości także pracowników nadzoru budowlanego. Skrybowie przedstawili zawiłe i skomplikowane zadania prawne w sposób możliwie dostępny i zrozumiały, szczególnie zwracając uwagę na prawa i obowiązki inwestorów, właścicieli i zarządców obiektów budowlanych dodatkowo profil upełnomocnień władczych organów administracji publicznej, wynikających z kodeksów obowiązującego prawa. Wybór problemów, na jakie zwrócono szczególną uwagę, wynika z tematyki spraw zazwyczaj rozstrzyganych przez sądy administracyjne. W trzecim wydaniu nie nieistnienie w związku z tym licznych odniesień do orzecznictwa trybunałów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, a podobnie do literatury fachowej. Uwzględniono również wszystkie zmiany, jakie pojawiły się od poprzedniego wydania, w tym dotyczące między innymi uproszczenia procedury budowlanej, warunków uzyskiwania upoważnień budowlanych czy śmiałych wymogów odnośnie do charakterystyki energetycznej budynków. Autorzy komentarza Prawo budowlane sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego dodatkowo pracownicy trybunałów administracyjnych Najem lokali mieszkalnych komentarz będący pracownikami naukowo-dydaktycznymi renomowanych uniwersytetów - mający także odpowiednie przygotowanie teoretyczne, jakim sposobem i eksperiencja rzeczowe w zakresie orzekania w sprawach administracyjnych, starali się zaprojektować niniejszy komentarz ze szczególnym uwzględnieniem kwestii stwarzających problemy w prawidłowym rozumieniu artykułów Prawa budowlanego, jakie znajdują swój kres w postępowaniach sądowoadministracyjnych. Przedstawili także ocenę - niekiedy krytyczną - obowiązującego stanu prawnego i kolejnych jego Najem socjalny komentarz zmian.

Komentarze: 1


noavatar.png
Sebastian Bach kierownik inwentaryzacji 2020-05-02

Nie zameldowałem się tutaj od jakiegoś czasu, ponieważ uważałem, że było nudne, ale ostatnie kilka postów to świetna jakość, więc przypuszczam, że dodam cię do mojego codziennego bloga. Zasługujesz na to mój przyjaciel :)