Nowe prawo Postępowania szczególne i zabezpieczenie roszczeń

art

Nowe prawo Postępowania szczególne i zabezpieczenie roszczeń Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o wprowadzenie do zagadnień dotyczących funkcjonowania sądów ds. własności intelektualnej zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego prawo własność intelektualna dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w obszarze prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma wyjątkowo na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników dodatkowo na rzecz osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej czyli stykają się z takimi problemami w pracy. Na prawo własność intelektualna zapraszamy tak jak kadrę menedżerską podmiotów, jakich produkty albo usługi oparte są na zabezpieczenie środka dowodowego własności intelektualnej, a w szczególności kadrę kierowniczą z branży innowacyjnych technologii, IT lub innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, jakże będzie wyglądało ewentualne proces w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, jeśli taki podmiot będzie inicjował postępowanie, jakże i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z aspektu własności intelektualnej, który sąd co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z aspektu własności intelektualnej.