Inne

 • foto
  Umowa gdzie sprawdzić umowę deweloperską do

  Dodany: 2020-06-25
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0

  Umowa - gdzie sprawdzić umowę deweloperską do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, atoli też do inwestorów, na rzecz jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do zwiększenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat.

 • foto
  Nowe prawo Postępowania szczególne i zabezpieczenie roszczeń

  Dodany: 2020-06-25
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0

  Nowe prawo Postępowania szczególne i zabezpieczenie roszczeń Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego prawo własność intelektualna dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w obszarze prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma wyjątkowo na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną własności.

 • foto
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak ustrzec się

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło czyli usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna wdrożenia IT – przykłady.

 • foto
  Jakie dokumenty nie powinny być umieszczane

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0

  Jakie dokumenty nie powinny być umieszczane w aktach osobowych ani pozostałej dokumentacji pracowniczej oraz jakie są zasady ustalania okresu przechowywania takich dokumentów? jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu.

 • foto
  Pracownik w koronawirus Legalizacja

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0

  Pracownik w koronawirus Legalizacja wjazdu i pobytu cudzoziemców w związku z koronawirusem Zachodzące obecnie zmiany spowodowane pandemią koronawirusa także w rzeczywistości faktycznej jakże i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był niniejszy w marcu, w czerwcu jest poprzednio niegdyś zapomniany. Zmienia się nie tylko otoczenie.

 • foto
  co zawiera wieloletnia prognoza finansowa Oszustwa

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0

  co zawiera wieloletnia prognoza finansowa. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – rozpoznanie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www zawiera Podstawy legislacyjne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kreatywna na przykładach (podstawy formalne, prezentacja, interpretacja,.

 • foto
  Zwrot wydatków budżetowych Podstawą prawną uznawana

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0

  Zwrot wydatków budżetowych. Podstawą prawną uznawana jest norma prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca zakres upoważnień także obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje parę aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne.

 • foto
  Rozliczenie nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne poprzez

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0

  Rozliczenie nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne poprzez płatnika. Podstawą prawną uznawana jest przepis prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca zakres upełnomocnień oraz obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje kilka aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek.

 • foto
  wieloletnia prognoza finansowa gminy to Ekonomiczna wartość dodana

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0

  wieloletnia prognoza finansowa gminy to Ekonomiczna wartość dodana definicja. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą metody skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w ten sposób by sprowadzić jego wady i wydobyć z niego jakże najwięcej zalet. Niezależnie.

 • foto
  Legalna pobyt cudzoziemca Brak możliwości złożenia

  Dodany: 2020-06-04
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0

  Legalna pobyt cudzoziemca Brak możliwości złożenia wniosku o wydanie zezwolenia wprowadzane uregulowania ustawowe wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do podobnie do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców.