HACCP

 • foto
  Wzorcowa Księga HACCP W przeciwieństwie do obecnie dyrektyw

  Dodany: 2020-05-07
  Kategoria: HACCP
  Komentarze: 1

  Wzorcowa Księga HACCP. W przeciwieństwie do obecnie dyrektyw, nie działają wprost na przedsiębiorcę a przepisy krajowe, nowe przepisy Unii Europejskiej przygotowane w formie rozporzadzeń, działają wprost na przedsiębiorcę urzędową kontrolę żywności i są nadrzędne krajowych, mogłyby być z niezgodne z ich zapisami. Rozporządzenia te odnoszą się do dotyczących GMP, GHP, HACCP, regulują sposób prowadzenia urzędowej kontroli żywności. Wymagania zawarte w przepisach.

 • foto
  księga haccp mała gastronomia

  Dodany: 2020-05-06
  Kategoria: HACCP
  Komentarze: 1

  księga haccp mała gastronomia. W przeciwieństwie do obecnie dyrektyw, nie działają wprost na przedsiębiorcę a przepisy krajowe, nowe przepisy Unii Europejskiej przygotowane w formie rozporzadzeń, działają wprost na przedsiębiorcę urzędową kontrolę żywności i są nadrzędne krajowych, mogłyby być z niezgodne z ich zapisami. Rozporządzenia te odnoszą się do dotyczących.

 • foto
  Każdy podmiot na rynku w produkcji obrotu

  Dodany: 2020-05-06
  Kategoria: HACCP
  Komentarze: 0

  Każdy podmiot na rynku w produkcji obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia sierpnia r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. z r. Nr , poz. z późn. zm.) jest obowiązany przestrzegać w zakładach zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) dobrej praktyki higienicznej (GHP).Zasady GMP i GHP.

 • foto
  haccp dla lodziarni Księga Reklamacji jest

  Dodany: 2020-04-19
  Kategoria: HACCP
  Komentarze: 0

  haccp dla lodziarni. Księga Reklamacji jest dokumentem związanym z Księgą HACCP i stanowi zestaw danych dotyczących uwag klientów jakości wyrobu usługi. Ze względu na wykazywania wyczerpujących informacji określonej reklamacji i przebiegu jej rozpatrywania, strony w Księdze przygotowane w postaci wygodnej tabelki, w której można śledzić procedura reklamacyjne w każdej, nawet najdrobniejszej sprawie, od momentu złożenia reklamacji klienta do ostatecznego rozstrzygnięcia.

 • foto
  Każdy podmiot na rynku w produkcji obrotu materiałami

  Dodany: 2020-04-16
  Kategoria: HACCP
  Komentarze: 2

  Każdy podmiot na rynku w produkcji obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia sierpnia r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. z r. Nr , poz. z późn. zm.) jest obowiązany przestrzegać w zakładach zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) dobrej praktyki higienicznej (GHP).Zasady GMP i GHP powinny być zapisane i ujęte w formie procedur, instrukcji,.