Finanse publiczne w 2020 roku i historia i

art

Finanse publiczne w 2020 roku i historia i Analiza wybranych podmiotów za pomocą programu autorskiego. Autorem artykułu jest doradca gospodarczy, wieloletni praktyk w dziedzinie wdrażania narzędzi zarządzania i controllingu. Od ponad lat związany z ekonomią, zarządzaniem i finansami, realizował projekty doradcze na rzecz wielu przedsiębiorstw, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prowadzi wykłady z dziedziny rachunkowości ekonomii i finansów. Wyszkolił uprzednio co najmniej kilka tysięcy osób. Specjalizuje się w analizie finansowej i wycenie przedsiębiorstw. Jest autorem licznych publikacji branżowych również książek, w tym m.in. Podstawy co to jest finanse publiczne finansów i rachunkowości, Finanse publiczne w 2020 roku i dane statystyczne. Publikacja na rzecz menedżerów, Międzynarodowe standardy rachunkowości. Praktyczne zastosowanie z biznesie, Planowanie i ocena dochodowości przedsięwzięcia. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym. Jest także współautorem książki: Finanse przedsiębiorstw w erze globalnego ryzyka, prowadzi bloga. Artykuł internetowy dla właścicieli i zarządów przedsiębiorstw, analitycy finansowi, przedstawiciele działów ryzyka kredytowego, controllerzy finansowi, dyrektorzy finansowi. Przekazanie uczestnikom praktycznej znajomości dotyczącej: umiejętności czytania sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości także według międzynarodowych standardów (IFRS), wykonywania w praktyce analiz finansowych dowolnych przedsiębiorstw, budowy utensylia jakie procesy obejmują finanse publiczne służącego do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa wspólnie z oceną za pułap wskaźników finansowych, jakże i za trendy z nimi związane. Podstawa teoretyczna do analizy finansowej i Finanse publiczne w 2020 roku i pelnia funkcje : rozpatrywanie pozioma i pionowa, testy płynności, finansowania i zadłużenia, pojęcia EBITDA, NOPAT, wskaźniki zyskowności (ROS, ROE, ROA), wskaźniki płynności (CR, QR), cykle obrotu i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, wskaźniki giełdowe: C/Z, C/WKS, EPS, C/PG. Źródła informacji o wynikach przedsiębiorstw, umiejętność czytania sprawozdań finansowych. Analiza wybranych podmiotów za pomocą programu autorskiego (MS Excel). Wspólne napisanie krótkiego arkusza do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa – opartego na rachunku wyników, bilansie dodatkowo (samodzielnie zbudowanym) rachunku przepływów pieniężnych. Budowa prostego narzędzia punktowej oceny (scoring) dowolnego przedsiębiorstwa na bazie analizy finansowej. Budowa utensylia oceny ryzyka (rating) danego przedsiębiorstwa na podstawie scoringu. Test utensylia na kilku przykładach.