Cudzoziemcy w budownictwie

 • foto
  Legalna pobyt cudzoziemca o

  Dodany: 2020-05-28
  Kategoria: Cudzoziemcy w budownictwie
  Komentarze: 0

  Legalna pobyt cudzoziemca o automatyczne przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową wprowadzane uregulowania ustawowe wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach połączonych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do także do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia.