BHP w zamówieniach publicznych

 • foto
  Praktyka higienicznej HACCP GHP dokumenty związane

  Dodany: 2020-02-04
  Kategoria: BHP w zamówieniach publicznych
  Komentarze: 0

  Praktyka higienicznej HACCP GHP dokumenty związane. W przeciwieństwie do obecnie dyrektyw, nie działają wprost na przedsiębiorcę a przepisy krajowe, nowe przepisy Unii Europejskiej przygotowane w formie rozporzadzeń, działają wprost na przedsiębiorcę urzędową kontrolę żywności i są nadrzędne krajowych, mogłyby być z niezgodne z ich zapisami. Rozporządzenia te odnoszą się do dotyczących GMP, GHP, HACCP, regulują sposób prowadzenia urzędowej kontroli żywności.