Finansowanie projektów rewitalizacji

W publikacji internetowej pdf opisano w szerokim zakresie problematykę zarządzania i obrotu nieruchomościami z uwzględnieniem zagadnień podatku od nieruchomości podat­ku.

Jesteśmy do usług Co oferujemy

Ustawa o koncesji

Niniejsza pozycja bibliograficzna ukazuje się jako kolejna lektura w serii Praw...


Aspekty prawne planowania

Praca adresowana do radców prawnych, adwokatów, aplikantów, studentów pr...

Budżetowanie zarządzaniu przedsiębiorstwem

W pracy, prócz zagadnień funkcjonowania przedsiębiorstwa budowlano-montażowe...

Administracyjnoprawne aspekty inwestycji

Praca przeznaczona dla prawników, studentów prawa i administracji oraz pra...

Bezpieczeństwo umów procesie

Praca z umów w procesie budowalnym stanowi poradnik dla kierowników budowy...

Decyzja o warunkach

Niniejsza pozycja bibliograficzna ukazuje się jako kolejna lektura w serii Praw...

Bezpieczeństwo umowach budowlanych

Zaletą artykułu jest płyta CD, na której umieszczono wszystkie ujęte w publ...

Co jeszcze mamy ciekawego


Finansowanie projektów rewitalizacji

Problematyka prawna zostało ujęte w formie szeroko rozbudowanych haseł tematycznych. Całość haseł, wzajemnie ze sobą powiązanych i uzupełniających się, wyczerpująco naświetla cywilnoprawne i materialnoprawne zadania powiązane z własnością i prawem wieczystego użytkowania nieruchomości. Opracowanie zważa istotne zmiany ustawowe wprowadzone do Kodeksu cywilnego w przedmiocie statusu prawnego urządzeń przesyłowych, służebności przesyłu, umowy przekazania nieruchomości, a także przemiany wprowadzone do ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczące pierwokupu, wywłaszczenia i określenia wartości nieruchomości. W publikacji internetowej pdf pozostały tak jak uwzględnione najnowsze przemiany przepisów o hipotece wprowadzone do ustawy o księgach wieczystych i hipotece, obowiązujące od lutego (na podstawie ustawy z czerwca o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece również niektórych innych ustaw, Dziennik Ustaw Nr , poz. ). W noweli tej zniesiono proporcja hipoteki na zwykłą i kaucyjną, wprowadzając jednolitą konstrukcją hipoteki, jaka będzie zabezpieczała więcej niż jedną wierzytelność. Ponadto wzmocniono pozycję właściciela nieruchomości m.in. na skutek wprowadzeniu możliwości rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym w razie jej wygaśnięcia. Publikacja pdf jest przydatna dla sędziów, rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, notariuszy, mecenasów i radców prawnych, którzy odnajdą w niej wiele rozwiązań dotyczących własności, użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych również szeroko rozumianego obrotu nieruchomościami. Autorzy, sędziowie Sądu Najwyższego, są autorami znanych publikacji internetowej internetowej z zakresu prawa cywilnego.

Czytaj więcej

Zmiany obrocie nieruchomościami

Jak inwestować w nieruchomości – to lektura obowiązkowa dla początkujących i w wyższym stopniu doświadczonych inwestorów. Dzięki niej każdy czytelnik może zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą wśród innymi tego:- w jaki sposób zostać majętnym przez wzgląd inwestowaniu w nieruchomości - w który sposób przezwyciężyć mity, jakie powstrzymują nas od działania - w jaki sposób odszukać nieruchomość z potencjałem do generowania znacznego zysku i w który sposób zwiększać swój przychód, stosując sprawdzone techniki zarządzania nieruchomościami - w jaki sposób oceniać nieruchomości i wytyczać własną cenę ich zakupu Ta Artykuł to przepis na zwycięstwo na rzecz każdego, kto jest zainteresowany inwestycjami w nieruchomości. Artykuł przeznaczona dla prawników, studentów prawa i administracji oraz pracowników administracji publicznej. Zainteresować może zarówno wszystkie osoby planujące bądź realizujące inwestycje budowlane.W niniejszej pracy przedstawiono zawarte w aktach normujących inwestycyjno-budowlaną działanie człowieka administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego. Zaznaczenia wymaga jednak, że omawiając tok procesu budowlanego, pominięto te czynności, które mogą być podjęte na zasadach ogólnych, otóż wyłącznie na podstawie regulacji kodeksu postępowania administracyjnego czyli ustaw sądowoadministracyjnych. Wskazać trzeba także, iż wąska szczebel inwestycji budowlanych, to znaczy: inwestycje drogowe, inwestycje w zakresie budowli przeciwpowodziowych, inwestycje w obszarze lotniska użytku publicznego, inwestycje w zakresie linii kolejowych oraz obiektów połączonych z budową, przebudową czyli rozbudową linii kolejowej, inwestycje w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, inwestycje w zakresie obiektów energetyki jądrowej wspólnie z inwestycjami towarzyszącymi, inwestycje w zakresie miejscowych sieci szerokopasmowych, a również inwestycje kwalifikowane jako przedsięwzięcia Euro , została poddana wprowadzającym odstępstwa od ogólnych zasad przyjętych w podstawowych aktach normujących sprawa sądowa budowlany, a podobnie od rozwiązań uregulowanych przepisami kodeksu postępowania administracyjnego regulacjom tzw. specustaw inwestycyjnych. Są to wyłączone z zakresu niniejszego opracowania przepisy: ustawy z dnia kwietnia o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy z dnia lipca o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w obszarze budowli przeciwpowodziowych, ustawy z dnia lutego o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, ustawy z dnia marca o transporcie kolejowym, ustawy z dnia kwietnia o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, ustawy z dnia czerwca o przygotowaniu i realizacji inwestycji w obszarze obiektów energetyki jądrowej także inwestycji towarzyszących, ustawy z dnia maja o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, ustawy z dnia września o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO .

Czytaj więcej

Nowa wspólnota mieszkaniowa

Niewątpliwym atutem artykułu jest umieszczenie na zakończenie każdej części zestawu pytań kontrolnych razem z odpowiedziami, dotyczących najczęściej pojawiających się problemów związanych z rozliczeniem najmu. W publikacji internetowej nie zabrakło dotychczasowych orzeczeń trybunałów administracyjnych także interpretacji podatkowych, jakie mogą wyjść pomocne w ewentualnym sporze z fiskusem. W publikacji internetowej w sposób wszechstronny omówiono tematykę najmu i dzierżawy nieruchomości oraz metody ich rozliczania na gruncie prawa podatkowego, przy czym poruszono w przed problemy, jakie nurtują osoby rozliczające przychody z najmu także w aktywności gospodarczej, jak i prywatnie. Lektura przeznaczona jest wyjątkowo na rzecz biur rachunkowych, kancelarii doradztwa podatkowego i podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, jednak podobnie - wskutek na przystępny język opracowania - na rzecz osób, które same chcą zrealizować rozliczenia najmu pojedynczo wyspecjalizowanych jednostek. Umowa najmu jest umową nazwaną, uregulowaną w przepisach Kodeksu cywilnego. Wiele z nich ma charakter norm , jednak są i takie, jakie mogą być zmieniane wolą samych stron. Praktyka odnotowuje wiele przypadków, w których znaczenia kontraktów jest dostosowana, w ramach obowiązującego prawa, a niekiedy także i w sposób sprzeczny z treścią norm prawnych, lub niezgodny z zasadami współżycia społecznego. Niniejsza publikacja ma na celu zwłaszcza wyjaśnienie, jakie ramy może przyjąć umowa najmu ze wskazaniem, jakie z jej postanowień są dyskusyjne, czyli wręcz nieważne. W celu zapewnienia przejrzystości i dostępności opracowania wszystkie zagadnienia ujęte zostały w bloki tematyczne obejmujące początkowo wyjaśnienie danej problematyki, później wzbogacone przykładowymi klauzulami umownymi, a zakończone przeglądem najistotniejszego orzecznictwa. Dużo miejsca w artykule zostało poświecone umowom najmu, mającym za przedmiot najmu lokale zlokalizowane w budynkach wielopowierzchniowych takich jakim sposobem centra handlowe, rozrywki, rekreacyjno- sportowe itp. W praktyce kontrakty takie są bowiem niesłychanie rozbudowane i skomplikowane. Uwagi zawarte w tej części artykułu adresowane są zarówno do wynajmujących tego rodzaju obiekty, podmiotów zarządzających nimi, w jaki sposób również najemców, jako niekoniecznie słabszej strony kontraktu najmu. Artykuł nie jest typowym komentarzem do przepisów regulujących umowę najmu. Ma ona przede wszystkim walor rzeczowy - jest przewodnikiem po instytucjach zgrupowanych z tą umową, stanowi swoiste pożyteczne zbiór wiedzy, omawia materie problematyczne pojawiające się na gruncie najmu lokali komercyjnych, wskazuje możliwe rozwiązania takich sytuacji również odnotowuje zapisy niedozwolone w kontraktach najmu.

Czytaj więcej

Jesteśmy do usług


171

Użytkowników

750

Pobrań

367

Recenzji

92

Instalacji

Najnowsze artykuły


 • foto
  Jakie uprawnienia i obowiązki

  Dodany: 2020-09-01 | Kategoria: Split payment | Komentarze: 0

  Jakie uprawnienia i obowiązki posiadają pracownicy ochrony fizycznej? i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy innymi słowy załatwiamy sprawy urzędowe. Zapewnienie bezpieczeństwa.

 • foto
  Zobacz prawo zatrzymania mieszkania

  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo mieszkaniowe | Komentarze: 0

  Zobacz prawo zatrzymania mieszkania znaczenie prawa spółdzielczego i mieszkaniowego jest niesłychanie duże wskutek na to, że dotyczy wielu mieszkańców Polski, będących członkami spółdzielni mieszkaniowych. Kwestie podstaw prawnych prawa do lokalu, form prawnych korzystania z lokali i ich nabywania to główne zagadnienia na rzecz większości Polaków. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka obowiązywałaby w dniu przekształcenia.

 • foto
  Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych i zapewnienie

  Dodany: 2020-09-01 | Kategoria: Split payment | Komentarze: 0

  Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy lub załatwiamy sprawy urzędowe. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem trudnym z przynajmniej kilku powodów. Wystarczy wspomnieć o choćby o tym, że są to miejsca, w jakich zwyczajowo funkcjonuje wiele firm i instytucji, w jakich to przebywa na co dzień wiele osób.

 • foto
  Nowe prawo budowlane oraz definicji geodezyjnej

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowe prawo budowlane - oraz definicji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych systematyzacja pojęć przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i całkowity wyjaśni podstawy oraz cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne również ich oddziaływanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na.

 • foto
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak ustrzec się

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło czyli usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna wdrożenia IT – przykłady.

 • foto
  Nowe prawo Postępowania szczególne i zabezpieczenie roszczeń

  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Nowe prawo Postępowania szczególne i zabezpieczenie roszczeń Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego prawo własność intelektualna dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w obszarze prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma wyjątkowo na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną własności.

 • foto
  Upadłość i postępowanie konsumenckie jak upadłość

  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Upadłość i postępowanie konsumenckie jak upadłość przedsiębiorcy umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przedtem w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. oraz nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania.

 • foto
  Jakie dokumenty nie powinny być umieszczane

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Jakie dokumenty nie powinny być umieszczane w aktach osobowych ani pozostałej dokumentacji pracowniczej oraz jakie są zasady ustalania okresu przechowywania takich dokumentów? jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu.

 • foto
  Umowa gdzie sprawdzić umowę deweloperską do

  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Umowa - gdzie sprawdzić umowę deweloperską do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, atoli też do inwestorów, na rzecz jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do zwiększenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat.

 • foto
  Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania Jaką rolę ma

  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Coaching | Komentarze: 0

  Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice względem profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – kształtowanie kultury dialogu i otwartości,.

Chmura tagów


Dokumentacja polityki rachunkowościWzory zgód i klauzul informacyjnychPPK 2020 a rodokoronawirus wypowiedzenie umowydokumentacja haccp do pobrania za darmoKoronawirus COVID19 a zusbhp w szkole i przedszkoluczy mikropożyczka 5000 wyklucza postojowestypendia Pomoc materialna dla uczniówregulamin pracy ile pracownikówdokumentacja pracownicza po angielskumetodyka pracy w szkolekarta nauczyciela przeniesienie do innej szkołyco to jest raport o stanie gminyco powinien zawierać raport o stanie gminyksięga haccp 2020 mała gastronomiaco wchodzi w kosztydokumentacja ceny transferowewspólnota mieszkaniowa jaka osobowość prawnawspólnota mieszkaniowa jaki to podmiotreprezentacja wspólnoty mieszkaniowejpodstawy rachunkowości wykładywłasność lokali 2020 ustawaczy sprawozdanie finansowe fundacji jest jawneodpis na zfśs 2020 podstawa prawna